Det förekommer inga Öppen Nätverksstörningar för närvarande

Serverstatus

Tabellen under visar status på våra servrar. Du kan på denna sida se om de olika funktionerna fungerar eller är tillgängliga.

Server HTTP FTP POP3 PHP Info Serverbelastning Upptid
SYN121.SYD3 Disabled
SYN131.SYD3 Disabled
SYN141.SYD3 Disabled
SYN211.SYD2 Disabled
SYN231.SYD3 Disabled
SYN241.SYD2 Disabled
SYN311.SYD3 Disabled
SYN321.SYD3 Disabled
SYN331.SYD3 Disabled
SYN341.SYD3 Disabled